Aquestes són les activitats especials de l’escola per al proper mes de juny.

dia 4: participació de la coral d’adults a l’homenatge a Rossend Llurba i el cuplet català (El Vilosell)

dia 9: concert dels combos al Foment Vilanoví

dia 10: concert a la Biblioteca Joan Oliva

dies 17 i 18: Rats, el musical, al Círcol Catòlic

dia 21: celebració del Dia de la Música (cercavila i biblioteca Armand Cardona Torrandell)

dia 27: concert al Club Sant Jordi, club d’avis de l’Obra Social Catalunya Caixa

dia 28: Curs d’improvisació amb Llibert Fortuny

dia 30: Rats, a la programació del Vida Festival