D’acord amb les INSTRUCCIONS PER AL CURS 2020-2021 DELS CENTRES EDUCATIUS DE CATALUNYA i el PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020-2021 PER A CENTRES EDUCATIUS EN EL MARC DE LA PANDÈMIA PER COVID-19, l’Escola de Música Freqüències ha elaborat aquest

Pla d’organització de centre 20-21

amb l’objectiu de buscar l’equilibri entre protecció de la salut de les persones al centre educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants, joves i adults a rebre una educació de qualitat.